כל עוד יכולת בידכן חתוֹרנה בכל כוחותיכן לצאת מתוך אוֹפל־ההמון למרחב המחשבה העצמית

[1903 או 1904].

לוֹבה ודוֹרה יקירות שלי!

[…]

שתיכן הנכן מתאוננות על קשי-הלימודים; אני חושב, כי סיבת הקושי בחוסר-הרצון. אילו חשבתן והבנתן כמה נחוצה היא הדעת בחיים, ודאי שהייתן סופגות אל קרבכן את הלימודים כספוג יבש הסופג אל קרבו את המים. אבל יודעני היטב, מבּשרי ומעצמי, כי אין תועלת בדברי. רק דבר אחד אגיד לכן: יבוא בלי ספק יום וגם אתן תצטערנה צער גדול ועמוק מאד, ממש כמוני היום, על זהב-ימי-הנעורים שמיהרו כל כך לעבור ללא תוכן ומהוּת. רוב המעשים הרעים הנעשים על פני האדמה מקוֹרם בבורות-ההמונים. הנה דוגמה בולטת לכך – הסינים. כל עוד יכולת בידכן חתוֹרנה בכל כוחותיכן לצאת מתוך אוֹפל-ההמון למרחב המחשבה העצמית, כי אם לא כן – בּלוֹע תִבָּלענה ולא תוּכלנה עזוֹר.

שוב התחלתי ללמוד קצת יחד עם חברי הרוקח. ערכני לנו סדר של לימודים וכשיש לנו פנאי אני לומדים יום-יום: צרפתית, גרמנית, רוֹמית, מתימטיקה וכו'. במכתב הקרוב אכתוב יותר. והנני אוהבכן,                                                        אוֹסיה!

עתה רק רצון אחד לי, והוא, כי כולכם, וביחוד אמא ואתה, לא תצטערו ביותר על שאִבּדתי בכך את ידי השמאלית

20 בּינוּאַר (2 בּפבּרוּאַר) שנת 1905. כַמַדֵרָה.

אבא יקירי!

אף על פי שהמתוּרגמנים היפּניים עסוּקים מאד ומבקשים שנכתוב מכתבים קצרים, בכל זאת בטחון לי שיתנו לבם למקרה יוצא מגדר-הרגיל ויתנהגו עמי לפנים משוּרת הדין ולא יפסלו את מכתבי משום אריכוּתוֹ.

התזכּוֹר, באחד ממכתביך כתבת לי שלבך בטוח בי, כי גם בשדה-הקרב לא אבייש – כשם שלא ביישתי בחיי השלום – לא את שמך אתה ולא את שם עמי היהודי ולא את שם הצבא הרוסי. בין יתר הדברים כתבת לי אז, כי מאד היית שמח, אילו זכיתי להיות מחוֹנן באוֹת הצטיינוּת צבאית וּמָעֳלֶה למַעלת סגן-אוֹפיצר. והנה אף על פי שקבּלת אות-הצטיינוּת תלוּיה על הרוב לא רק בשאר-רוח אמתי, אלא גם במידה לא-קטנה של שתדלנות בזוּיה מכוּונת לכך – ואני מטבעי שומר כּבודי ולא השפלתי עצמי גם פעם אחת אף בהזכרה קלה או רמיזה כל שהיא – בכל זאת הרי אני כיום סגן-אוֹפיצר, מחונן באות-הצטיינוּת צבאית ממדרגה רביעית וגם מעמד לקבלת-אותות ממדרגה שלישית ושנית. בגאוה אני רשאי לאמור, כי זכיתי לכל אלה ביוֹשר ובצדק, ע״י מעשי בשדה-הקרב בלבד. מילאתי את חובתי ולבי טהור. עתה רק רצון אחד לי, והוא, כי כולכם, וביחוד אמא ואתה, לא תצטערו ביותר על שאִבּדתי בכך את ידי השמאלית. ב-7/20 באבגוּסט שנת 1904, באחרון לשלשת ימי המלחמה שהיתה על פני ההר אוּגלוֹבאיה (מבצר) פגעוּ בידי רסיסים של כדוּר-תוֹתח ורוֹצצוּה בפיסה, במַרפק ובין שני המקומות האלה. לאחר שעות אחדות כרתו מידי את חלקה התחתון, מלמעלה למרפק קצת, ולאחר מאה ימים יצאתי מבית-החולים. מרגיש עצמי בריא ומוּכשר להמשיך להשתתף במלחמה, הגשתי בקשה שינתנו לי חרב ואקדוֹח. מתוך הפקודה שאני שולח לך כאן רואות עיניך, כי מעשה זה, מעשה-חבֵרוּת פשוט ולא יותר, הניע את מפקד-גדוד-הקלעים העשרים ושבעה לסיביריה המזרחית, שר-הגדוד פֶּטרוּשה, לכתוב עלי דברי תהילה נפרזים מדי. העלוני למעלת סגן-אוֹפיצר, מסרו לי פלוגה, ואַקו לעמוד כך עם בחורי הטובים עד הסוף ולהגן היטב על האדמה שרָותה כל כך מדמנו. אבל הנה עבר רק חודש אחד, אמנם חודש קשה, והמבצר נמסר לאויב ואנחנו הנחנו את נשקנו.

עוד פעם אבקש מכם לא להצטער על ידי; ראשית, גם אם תצטערו לא תועילו בזה במאומה, ושנית, רבים הם האנשים, שגם הימנית וגם השמאלית אבדו להם, וגם הם חיים. ומצד שני הנני מקוה, כי גם ידי הימנית האחת, שבה אני כותב את מכתבי זה, תעמיד לי בחיים במידה שגם בעלי שתי הידים יקנאו בי.

היפּנים מתנהגים אתנו על הצד הטוב ביותר. מזג-האויר במו אצלנו בחודש אפריל. הזוֹל גדול מאד. אמנם שעמוּם כאן, אבל גם ימים טובים יבואו. נשיקות חמות לך, לאמא, לפרידה (ודאי כבר גדל והיה לציוֹני), ללוּבה, לדוֹרה ולשאר בני

משפחתנו.

ברכה נאמנה למכרים. אקוה שתענוני תיכף ובהרחבת דברים. הנני אוהב אותך,

בנך אוֹסיה.

כתבתי: יַפַּן. אוֹסַקָה פוּ כַמַדֵרָה. מדוֹר-שבוּיי-המלחמה. ליוֹסף טרוּמפלדוֹר, 14276 No.

הגיעה לנו השעה להיות עם עומד ברשות עצמו. […] שם, בארץ-ישראל, לא נהיה תלוּיים באחרים; שם נעשה לנו בעצמנו את הטוב ואת הרע. נחיה-נא במחיצתנו אנו!

21 בּאוֹקטוֹבּר (3 בּנוֹבמבּר) שנת 1905. כמדרה.

אבא ואמא יקרים שלי!

כבר כתבתי לכם בגלוּיה, שהתאגדנו כאן 11 איש לשם יצירת מושבה בארץ-ישראל. הדבר יהיה לכם אולי כהפתעה, ואולם אם תשימו אל לב מה היה תוכן חיי בעבר יוּברר לכם, כי אשר קרה ובא צריך היה לבוא באחד הימים, אם במוּקדם ואם במאוּחר. אכן, כל זמן שהיה מוּטל עלי להגן על ארץ- המולדת שבה ראיתי אור-עולם, על רוּסיה, לא חסתי על חיי ולא שמרתי על נפשי. אנו חיים ברוּסיה, כל עניני-החיים שלנו קשורים בה, כל אשר בה יקר לנו, כי כל חיינו כולם שוטפים ועוברים בה. אפס אם תתבונן רגע ותחשוב כראוּי על מצבנו, מצב היהודים ברוּסיה – מה יכול להיות עגוּם ורע ממנו?!… אימתי לא סבלו שם היהודים? יד מי לא פגעה בהם?! אומרים: ״צריך להלחם ברע! יש לבער את העול, את החוֹשך ואת הרשעות ו – ואור-היום יזרח לכל!…״ כמה פעמים שמעו אזני היהודים דברים-הבטחות כאלה! כמה פעמים האמינו בהם ואחר כך התאכזבו בהם! בכל מקום כמעט נרדפים הם. היהודים, דורות על דורות. שנוּאים ובזויים הם. לשון היהודים – בשפל-המדרגה. תרבות יהודית אינה קיימת כּמעט. יש רק שעבּוּד מדכּא והוא, בכל כּבדו לאין נשׂוֹא, מעכּב את החיים ובוֹלם אותם. הגיעה לנו השעה להיות עם עומד ברשות עצמו. קצנו להיות מפוּזרים בין הגוֹיים השונים ולשמש להם כלי-משחק קל. אנו חייבים להתאחד ולהיות גוף אחד. שם, בארץ-ישראל, לא נהיה תלוּיים באחרים; שם נעשה לנו בעצמנו את הטוב ואת הרע. נחיה-נא במחיצתנו אנו! נראה-נא, אם צדקו האומרים, שאין אנוּ מסוּגלים לחיות חיי עם עומד ברשות עצמו. וכן נראה-נא, אם צדקו האומרים, שבקרוב תקום מלכות האַחוָה הכללית – כי על כן הוּכּוּ עיניהם מאור נצחונות קלים. הזעזועים ברוּסיה זעזעו גם את חיי עמנו היהודי. עכשיו, נראה לי, השעה להתחיל בפעוּלה ציוֹנית מעשית, ממשית. אם לא ננַצל שעה זו שוב תעלה ספינתנו היהודית, יחד עם ספינות אחרות, על שרטון רע ולא נוּכל להזיז אותה משם. זאת היא הסיבה, אבא ואמא יקרים, שאנו החלטנו לעלות לארץ-ישראל עכשיו, בלי דיחוּי. וטובה היא החבוּרה שלי: כולם כמעט בעלי-מלאכה, אנשים ישרים, יודעי-עבודה, ואחד הוא עוזר לרוקח. שוּב נשוּב לרוּסיה, נתאמץ למצוא את האמצעים הדרושים (כמאתים-שלוש מאות רוּבלים לכל איש) ומקץ זמן קצר נצא לארץ-ישראל לעבוד בה. כולנו רוָקים וכן נלך לכוֹנן את המושבה, ולשאת לנו נשים נספיק בימים שלאחרי כן. יתּכן שנמצא עוד אנשים אחדים ישרי-לב וטוֹבי-אוֹפי שיתאימו לנו ויסכימו לחיות כמונו חיי ״קוֹמוּנה״. ואחר כך אולי אף אתם ועוד משלנו תעלו ותבואו אלינו.

והנני נפרד בנשיקות מכּם ומלוֹבה ומדוֹרה ומ – – -.

זמן צאתנו מכאן קרוב (?). – – –

אוֹהב אתכם

אוֹסיה.

מי יתן ונקבצו לארץ-ישראל, שם יפרח-ישׂגה גאוֹן-עמנוּ

כמדרה. 21 בּדצמבּר שנת 1905.

אבא יקירי!

שוב ניתנה רשוּת לשלוח מכתבים ואני משתמש בדבר וכותב לך עוד מכתב. עד היום הזה עוד לא ידוע מתי ישיבונו. יום-יום מפריחים שמועות חדשות. – – –

חשבנו לפנות במכתב אל הגנרל דנילוֹב, אחר כך – לשלוח לו טלגרמה, אחר כך – לשלוח טלגרמה אל המלך, אבל תחת כל אלה לא עשינו כלום, כי קשה לסדר ולעשות מה בתוך המין האנשים העורים והגסים הנמצאים פה אתנו. עוד מעט וענין הבקשות והטלגרמות היה גורם למלחמת ידים חדשה, על כן החלט לשבת ולא לעשות כלום, ואפילו אם ישיבה זו תמשך עד חג-הפסח. את רוב האנשים שלנו תקפה רוח עצבנות ומשטמה. יום-יום שותים רבים לשכרה. התחילו משתכרים אנשים, שלא שתו מימיהם. – – –

מריבוֹת וקטטות היו בחודש הזה יותר מאשר בעשרת החדשים הקודמים. ולעתים סוף המריבות – מיתת חברים.

והשממון גדול עכשיו שבעתים, כי מנוּתקים אנו מן העולם ניתוּק גמוּר. אין מכתבים ואין עתונים. כדי להפיג קצת את השעמוּם התחלתי נותן שיעורים – נמצאו לי כחמשה-עשר- עשרים תלמידים שומעים – בהיסטוריה ובמקצת בגיאוגרפיה. בערבים אנו קוראים ספרות יפה… ועם כל אלה – חיים! חיים הבו לנו! מסביב שממון עד כדי יאוּש ובטלה איומה, ממיתה!.. אבל… גם זה יעבור… הכל עובר… ואולי עוד נזכה לראות את עצמנו בתוך כל עם ישראל המאוּחד והמקוּבץ… אז ננוּחם מצרותינו ונשמח ונחזה את אחינו המרוּדים… מי יתן ונקבצו לארץ-ישראל, שם יפרח-ישׂגה גאוֹן-עמנוּ. מהר, התאסף, עם אוּמלל, עם מהוּלל! הן סבלת, עוּנית דיך, ועיניך למרחב, לחופש, הרחק מפחד ומשעבּוּד!

כתוֹב לולאדיבוֹסטוֹק (רוֹטה שביעית בגדוד-הקלעים הסיבירי-המזרחי ה-27). קבלו את תמונתי, התבוננו בה וזכרוּני, כאשר אזכרכם אנכי. נשיקות חמות אני מנשק לך,

לאמא, ללוּבה, לדוֹרה – – – האוהב את כולכם,

אוֹסיה.